Navigate / search

东汉开国皇帝:汉光武帝

汉光武帝刘秀5—57),东汉王朝开国皇帝中国历史杰出政治家军事家新莽末年海内分崩天下大乱身为布衣前朝贵族血统刘秀家乡乘势起兵公元25刘秀更始政权公开决裂河北登基称帝国号史称东汉”。经过长达十二统一战争刘秀先后平灭关东陇右西蜀等地割据政权结束新莽末年以来二十军阀混战割据局面刘秀在位三十三大兴儒学推崇气节东汉后世史家推崇中国历史风化最美儒学时代史称光武中兴”。

Leave a comment